Desfiles

—  Mauro Gorjan
Predsednik Italijanske Skupnosti v Grožnjanu

Iz leta v leto, vzporedno z nenehnim naraščanjem števila sodelujočih, je imela tudi strokovna ko- misija Ex tempora vse več dela.

Nekaj sto del, razstavljenih na na jrazličnejših lokacijah po vsem Grožnjanu, in množica ljudi na glavnih ulicah so bistveno zapletli njeno delovanje, ga podaljšali in slabo vplivali na kakovost ocenjevanja.

Zato je sodobna informacijska tehnologija omogočila digitalizacijo prijavljenih del, ki poteka v treh fazah: 1) ob oddaji je vsako delo fotografirano, pri tem pa je posebna pozornost namenjena vidnosti registrske številke, s katero je označeno; 2) po oddaji vseh del vsako med njimi povežejo s številko, ki mu je bila dodeljena v prvi fazi; 3) nazadnje pripravijo projekcijo vseh del za strokovno komisijo. Razumljivo je, da tehnologija tu zgolj olajšuje delo komisiji, ta pa ima še vedno nalogo, da se sprehodi po vseh ulicah in si najprej ustvari predstavo o vizualnem učinku razstavljenih del. Že prvi poskus s tovrstno digitalizacijo je komisija sprejela zelo naklonjeno: nedvomno je omo- gočil lažje ogledovanje in vrednotenje likovnih del, razstavljenih v Grožnjanu. Predlogi in anekdote (če komu lahko pridejo prav): – marsikateri umetnik, ki sodeluje na Ex temporu že vrsto let, pride ob zgodnji jutranji uri v Gro- žnjan le zato, da bi postavil sliko na isto mesto kot v prejšnjih letih.