Kako sudjelovati?

Prijava sudionika i pečatiranje podloga održat će se u:

Loži u Grožnjanu u četvrtak 23. rujna 2021. od 12.00 do 19.00 sati te u petak i subotu, 24. i 25. rujna 2021., od 8.00 do 19.00 sati.

Narodnom sveučilištu u Trstu (Trg Ponterosso 6)

Talijanskoj uniji u Rijeci (Uljarska 1/IV)

Talijanskoj uniji u Kopru (Ulica B. Kidriča 35)

Zajednici Talijana u Puli (Ulica Carrara 1)

u četvrtak i petak, 23. i 24. rujna 2021., od 9.00 do 13.00 sati. Svaki sudionik može pečatirati dvije podloge.

Nastavi čitati

Teme radova su: GROŽNJAN – ISTARSKI KRAJOLIK

Umjetnici mogu sami izabrati slikarsku tehniku i materijale pod uvjetom da se osiguraju karakteristike stabilnosti, trajnosti, lakoće u održavanju i rukovanju. Format ne smije biti veći od 100 x 120 cm. Sudionici će izložiti svoje radove u nedjelju, 26. rujna, do 11.00 sati, uzduž ulice koja povezuje Veliki trg i Ložu, te po susjednim ulicama. Slike će biti izložene do 17.00 sati. Na poleđini radova mora se nalaziti listić kojeg sudionici dobivaju prilikom prijave, a na kojem je navedeno ime i prezime sudionika, adresa, naslov rada, slikarska tehnika te vrije- dnost slike izražena u kunama ili eurima. Međunarodni žiri dodijelit će nagrade bez obzira na vrijednost koju je autor naveo na poleđini slike. Odluka međunarodnog žirija je konačna. Sudjelovanje na Ex Tempore podrazumijeva prihvaćanje ovog pravilnika. Radovi kojima je dodi- jeljena 1. i 2. nagrada ostat će u vlasništvu Talijanske unije Rijeka, dok će treće nagrađeni rad ostati u vlasništvu Zajednice Talijana Grožnjan.

Nastavi čitati

Prva nagrada:   2.500,00 €

Druga nagrada:  1.500,00

Treća nagrada:   1.000,00

Nagrada grada Grožnjana:  5.000 kn

Nagrada “Daria Vlahov Horvat”: samostalna izložba u Galeriji “Fonticus” u Grožnjanu

Sve su nagrade navedene u neto iznosu.

Svečana dodjela nagrada održat će se u nedjelju, 26. rujna 2021., u 16.00 sati na terasi Belvedere. Radovi koji nisu nagrađeni, preuzet će se nakon svečanosti dodjele nagrada; u protivnom, smatrat će se poklonjene Općini Grožnjan. Organizatori ne preuzimaju nikakvu od- govornost za eventualna oštećenja radova nastala zbog nepredvidivih okolnosti.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, događaj može biti podložan promjenama i morat će se usvojiti epidemiološke mjere predviđene od strane lokalnog Stožera civilne zaštite. Iz tog razloga pozivamo vas da nas pratite na web stranicama i društvenim mrežama, do datuma održavanja likovnog natječaja.

Prijavi se

Upiši se

* Obavezna polja