Desfiles

—  Furio Radin,
Predsednik Italijanske Unije

Skupine ljudi potrebujejo običaje, saj ti predstavljajo stabilnost in zagotavljajo varnost.

Medtem ko to velja za narode, ki imajo na voljo širok nabor orodij za ustvarjanje in ohranjanje različnih kultur v prihodnosti, so običaji toliko bolj življensko pomembni za majhne in ranljive skupnosti, saj njeni člani prav na njih gradijo svojo identiteto. Od tu tudi izvira interes, ki ga vsaka manjšinska narodna skupnost goji do lastne zgodovine, etnografije, folklore ter kulturnih in umetniških prire- ditev, ki povezujejo njene člane in so izraz vitalnosti posamezne etnične skupnosti.

Po uvodnih besedah, ki označujejo temelje ponosa naše identitete, umetniška prireditev Ex tem- pore v Grožnjanu terja nekoliko bolj poglobljene misli. Pred seboj imamo dogodek, ki se je rodil v ozkem krogu, vendar se je po številu sodelujočih slikarjev razrasel v največjo kulturno prireditev v Istri ter najverjetneje na Hrvaškem in v Sloveniji. Protislovno je, kako se ob umetniškem dogodku, ki povezuje preko petsto slikarjev, zmanjšuje interes za golo organizacijsko plat in povečuje zanimanje za umetniško plat, ki je, glede na šte- vilo udeležencev, zagotovljena. Za nas pripadnike Italijanske Unije je prireditev svojevrsten razlog za ponos. Na noge smo jo po- stavili pred dvajsetimi leti. Ob sodelovanju z Ljudsko Univerzo v Trstu in Občino Grožnjan, smo z veliko mero predanosti in dela skrbeli, da se je razvijala tako po obsegu kot kakovosti. Če velja, da štejejo majhne stvari, potem so za Italijansko Narodno Skupnost velike stvari soraz- merno še pomembnejše, saj zagotavljajo blagodejne učinke za našo identiteto in ugled. Dobro se zavedamo, da prav slednje izjemno potrebujemo.