Extempore Groznjan Grisignana

Likovna i muzička umjetnost zastupljene su u najboljem mogućem obliku: –

Stvaralačkom na licu mjesta

Kako je sve počelo?

+200

umjetnika

1500

Posjetitelja

3

dana
umjetnosti

—  Bogati program

Vidimo se u Grožnjanu

Grožnjan danas njeguje bogatu umjetničku tradiciju. Likovna i muzička umjetnost zastupljene su u najboljem mogućem obliku: stvaralačkom na licu mjesta. Posebnu živahnost gradu daje činjenica da mnogi umjetnici svih profila žive i rade u Grožnjanu ili na teritoriju općine.

Kontaktirajte nas
Extempore Grožnjan

Posjetite nas!

Posjetite nas

· Kreativnost ·

Grožnjan Extempore

Galerija na otvorenom

Traditional Music

—  Doživljaji i iskustva

O Extemporeu

Misli koje najbolje opisuju dođaj kroz riječi blisko uključenih pojedinaca…

Pročitajte sve

—  Dugogodišnja priča puna boja

Antologijska
izložba

Vremenoplov grožnjanskog Extemporea započinjemo 1994…

Pogledajte radove
Extempore Groznjan
Prva i druga nagrada - Extempore 1994

1. i 2.
mjesto – 1994.

Extempore Organizatori